Osnova výukových modulů

Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu

 Osnova výukových modulů

1. blok: Základní výkony ve všeobecné chirurgii
 • diagnostika a léčba hernií (kýl)
  • klasifikace
  • diagnostika
  • operační výkony
 • diagnostika a léčbě varixů (křečových žil) dolních končetin
  • klasifikace
  • diagnostika
  • operační výkony
 • diagnostika a léčba onemocnění prsu
  • klasifikace
  • diagnostika
  • operační výkony
 • diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
  •  klasifikace
  •  diagnostika
  •  operační výkony
 • diagnostika a léčba nejčastějších nitrobřišních onemocnění
  •  diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
  •  cholecystektomie (odstranění žlučníku),
  •  appendektomie (odstranění slepého střeva).
  •  základní stomie a jejich varianty
  •  proktologické operace
  •  laparoskopie v břišní chirurgii
II. blok: Cévní chirurgie

UkázkaUkázka:  Operace pro arteriosklerotický uzávěr arteria

 • diagnostika arteriálních a žilních onemocnění
  • anamnéza
  • fyzikální vyšetření
  • přístrojové vyšetření
 • zásady klasických chirurgických postupů v cévní chirurgii
  • desobliterace
   • trombembolektomie
   • endarterektomie a trombendarterktomie
  • cévní plastiky (dnes méně významné, spíše podpůrné metody)
   • transpozice
   • reimplantace
   • intraoperační dilatace
   • cévní fixace
  • rekonstrukce s cévní náhradou
   • rozšiřovací plastiky (patch plastiky)
   • interpozice
   • bypassové techniky
 • možnosti miniinvazivních postupů v cévní chirurgii
  • endovaskulární metody
 • ateroskleróza – speciální problematika onemocnění artérií
  • akutní arteriální uzávěr
   • embolizace
   • trombóza
  • chronické arteriální uzávěry
   • abdominální aorta a pánevní řečiště
   • řečiště stehna
   • bércové řečiště
 • tepenná aneurysmata
  • klasifikace
  • speciální formy: aneurysma břišní aorty, aneurysma popliteální artérie
   • epidemiologie
   • morfologie a lokalizace
   • definice
   • klinika
   • diagnostika
   • indikace k léčbě
   • terapie
 • vasospastická onemocnění - zánětlivá cévní onemocnění:
  • endangiitis obliterans (Buergerův sy, thrombangiitis obliterans),
  • raynaud
 • další speciální problematika cévních onemocnění
  • medikamentózní terapie po cévně chirurgických operacích a po endovaskulárních intervencích
  • současné cévní náhrady
  • infekce v cévní chirurgii
 • onemocnění žil a lymfatických cév
  • chronická žilní onemocnění
   • primární žilní nedostatečnost
   • sekundární žilní nedostatečnost
  • akutní žilní onemocnění
   • akutní žilní trombóza
  • diagnostické metody
  • terapie žilních onemocnění
   • terapie akutní trombózy
   • terapie chronických žilních onemocnění
  • zvláštní žilní onemocnění (syndrom horní duté žíly, poranění žil, arteriovenózní malformace, venózní aneuryzma, pánevní žilní onemocnění, tumory vena cava inferior a pánevních žil)
   • lymfedém
III. blok: Hrudní chirurgie

UkázkaUkázka:  Transiatální ezofagektomie

 • diagnostika hrudních onemocnění
  • Vyšetřovací metody
  • Klinické vyšetření
  • Zobrazovací metody
  • Skiagram hrudníku
  • Výpočetní tomografie
  • Virtuální bronchoskopie
  • Magnetická rezonance
  • Mamografie
  • Scintigrafie skeletu
  • Pozitronová emisní tomografie
  • Bronchoskopie
  • EUS, EBUS
  • Transparietální plicní biopsie
   • Chirurgické diagnostické postupy
   • Mediastinoskopie
   • Videotorakoskopie
   • VATS
   • Explorativní torakotomie
 • onemocnění hrudní stěny
  • Anatomie a fyziologie hrudní stěny
  • Diagnostické postupy u onemocnění hrudní stěny
  • Vrozené deformity hrudníku
  • Zánětlivá onemocnění hrudní stěny
  • Primárná nádory hrudní stěny
   • Chirurgické postupy u onemocnění hrudní stěny
   • Resekce hrudní stěny
   • Stabilizace hrudní stěny
   • Torakoplastika
 • onemocnění pohrudnice
 • onemocnění mediastina
  • Anatomie, fyziologie mediastina
  • Diagnostické postupy u onemocnění mediastina
  • Zánětlivá onemocnění mediastina
  • Chirurgie myastenie
  • Benigní nádory a pseudotumory mediastina
  • Maligní nádory mediastina
   • Chirurgie mediastina
 • onemocnění plic
  • Anatomie, fyziologie plic
  • Diagnostické postupy u onemocnění mediastina
  • Vrozené anomálie plic
  • Zánětlivá onemocnění plic
  • Intersticiální plicní nemoci
  • Plicní emfyzém
  • Hemoptýza
  • Benigní plicní nádory
  • Maligní plicní nádory
   • Chirurgické postupy u onemocnění plic
   • Transplantace plic
 • poranění a náhlé příhody hrudní
  • Patofyziologie úrazů hrudníku
  • Tupé trauma hrudníku
  • Tracheobronchiální poranění
  • Traumatická brániční hernie
  • Penetrující poranění hrudníku
  • Poranění nitrohrudních orgánů
  • ARDS
  • Pozdní následky úrazu hrudníku
 • onemocnění jícnu a bránice
  • Terminologie a specializace
  • Poznámky k historii ezofagologie a jícnové chirurgie
  • Vklad Olomouce – bibliografie
  • Anatomie a fyziologie jícnu
  • Diagnostika
  • Vrozené vady jícnu
  • Hiátové hernie
  • Refluxní nemoc jícnu
  • Záněty jícnu
  • Neuromuskulární poruchy jícnu
  • Divertikly jícnu
  • Nádory jícnu
  • Cizí tělesa a perforace jícnu
  • Jícnové varixy a portální hypertense
  • Jiná onemocnění jícnu
  • Onemocnění a poranění bránice
  • Moderní metody v jícnové chirurgii
  • Evidence - based medicine v chirurgii jícnu
 • klasické operační postupy v hrudní chirurgii
  • Klínovitá resekce
  • Precizní excize
  • Termoablace
  • Segmentektomie
  • Lobektomie
  • Bilobektomie
  • Pneumonektomie
  • Pneumonektomie s intraperikardiálními podvazy cév
  • Bronchoplastické a angioplastické operace
  • Operace Pancoastova tumoru
  • Problematika rozšířených plicních resekcí
  • Reoperace
 •  miniinvazivní postupy v hrudní chirurgii
  • Obecné principy VTS a VATS operací
  • Kontraindikace VTS a VATS operací
  • Taktika VTS a VATS operací
   • VTS fundoplikace
   • VTS kardiomyotomie
   • VTS operace v mediastinu
   • VTS plicní resekce
   • VTS exstirpace jícnu